รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระนามเดิมว่า พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชและพระวิสุทธิกษัตรีย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ที่พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 ครองราชย์สมบัติ 15 ปี โดยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 ตลอดพระชนม์ชีพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ทรงได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบันครั้งนี้เราจึงจะขอพาทุกคนมาตามรอยประวัติศาสตร์กันกับ  รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร เพื่อน้อมรำลึกและสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติไทย

1. วัดใหญ่ชัยมงคล – พระนครศรีอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดป่าแก้ว หรือ วัดเจ้าพระยาไทย สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1900 วัดแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาตั้งแต่สมัยเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 จนกระทั่งมีได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดใหญ่ชัยมงคลจึงเปลี่ยนสถานะจากวัดร้างมาเป็นวัดราษฎร์ในปี พ.ศ. 2500 ภายในวัดมีเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยา และยังเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้น นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประชาชนนิยมไปสักการะด้วย

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร1

จุดเด่นของวัดใหญ่ก็คือ พระเจดีย์ชัยมงคล สันนิษฐานว่ามีการสร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร2

ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐาน พระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร3

ที่นี่ยังมี พระพุทธไสยาสน์ ให้ได้ไปสักการะ สำหรับใครที่มาไหว้พระที่นี่อย่าพลาดมาจุดนี้นะคะ

ที่อยู่ : 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด : https://goo.gl/maps/PdTxx23ZYHJ3g29o6

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watyai

รีวิว :  4.5  

(อ้างอิงจากรีวิว 1,057รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2. พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อนุสรณ์ดอนเจดีย์ –  สุพรรณบุรี

พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารา ทรงพระคชาธารช้างศึกเจ้าพระยาไชยานุภาพ ออกกระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาอุปราชของพม่า พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาแห่งพม่า และได้ประกาศอิสรภาพไม่เป็นเมืองขึ้นของพม่าอีกต่อไป เมื่อชนะศึกแล้วพระองค์ทรงโปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในปี พ.ศ. 2135 ส่วนเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่กองทัพบกได้สร้างครอบพระเจดีย์องค์จริงเอาไว้เมื่อปี พ.ศ. 2495

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร4

เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหารา ทรงพระคชาธารช้างศึกเจ้าพระยาไชยานุภาพ

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร5

ได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นใหม่ โดยครอบเจดีย์องค์เดิม เป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลม มีความสูงถึง 66 เมตร

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร6

ทุกๆ ปี จะมีการจัด งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ขึ้นในวันที่ 25 มกราคม ยาวไปถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

ที่อยู่ : ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัด : https://goo.gl/maps/qfXkdySJwkixeckN6

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.4    

(อ้างอิงจากรีวิว 3,540 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

3. ลานอิสรภาพ ๑๐๙ – อ่างทอง

ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตั้งอยู่ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ลานอิสรภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่ได้มีเพียงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเท่านั้น ทว่ายังมีรูปหล่อของอดีตทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระนเรศวรฯ พร้อมด้วยพระพุทธรูป และรูปหล่อของพระเกจิชื่อดังอยู่ภายในบริเวณเดียวกันด้วย พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร 109 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงประกาศอิสรภาพกอบกู้เอกราชให้กับคนไทยทั้งชาติ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งใหม่ของประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง   

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร7

ที่นี่เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก สูง 109 เมตร

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร8

ยังมีรูปหล่อของอดีตทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร9

แต่ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการสร้างเป็นส่วยใหญ่แต่ก็สามารถเข้าชมได้แล้วบางส่วน

ที่อยู่ : 115 ตำบล สายทอง อำเภอ ป่าโมก อ่างทอง 14130

พิกัด : https://goo.gl/maps/NyxU4eHkbVSsLcaJ6

เปิดให้เข้าชม : 8:00–18:00 น.

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.1   

(อ้างอิงจากรีวิว 1,034 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4. พระราชวังจันทน์ – พิษณุโลก

พระราชวังจันทน์  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ในตัวเมืองพิษณุโลก สร้างขึ้นในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย (พ.ศ. 1905 – 1912) เป็นพระราชวังโบราณซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยา และยังเป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในปี พ.ศ. 2098 รวมถึงเป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อทรงดำรงตำแหน่งอุปราช หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์พระองค์ใดเสร็จประทับที่นี่อีก ภายในเขตพระราชวังมีวัดสำคัญ 3 แห่ง คือ วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ปัจจุบันทั้งพระราชวังและวัดคงเหลือเพียงซากส่วนฐานเท่านั้น

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร10

ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ที่เป็นอาคารไว้จัดแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชวังจันทน์

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร11

วัดโพธิ์ทอง ที่เหลือเพียงแค่ส่วนฐานเขียง อีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร12

วัดวิหารทอง อยู่ทางทิศใต้ของ พระราชวังจันทน์ จะเป็นเจดีย์ประธานที่มีรูปแบบเป็นพระปรางค์

ที่อยู่ : ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

พิกัด : https://goo.gl/maps/fMYZcLfr2dQjtZx18 

เปิดให้เข้าชม : 07.00-17.00 น.

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.5   

(อ้างอิงจากรีวิว 2,508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช ทุ่งยั้งทัพ – เชียงใหม่

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศมหาราช ณ ทุ่งยั้งทัพ ตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์รมสีน้ำตาลอ่อน สูง 6 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สดุดีวีรกรรม และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชื่อกันว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ “ทุ่งยั้งทัพพระองค์ดำ” มีลักษณะเป็นทุ่งยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประชุมพลก่อนกองทัพสมเด็จพระนเรศวรฯ จะเคลื่อนกำลังบุกโจมตีกรุงอังวะ ผ่านเส้นทางเมืองเวียงแหง และเมืองนายในรัฐฉาน

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร13

เชื่อกันว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ ทุ่งยั้งทัพพระองค์ดำ เป็นทุ่งยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประชุมพลก่อนกองทัพ

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร14

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึกหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์รมสีน้ำตาลอ่อน

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร15

ที่ฐานมีการทำภาพจำลองเหตุการในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับที่แห่งนี้

ที่อยู่ : ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180

พิกัด : https://goo.gl/maps/2JmEBsuuHRExsv2D8

เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.3  

(อ้างอิงจากรีวิว 1,506 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

เป็นไงบ้างค่ะกับ รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยตำนานสมเด็จพระนเรศวร หวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจกันนะคะ และใครที่กำลังหาที่เที่ยวในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้อยู่ ก็ตามเรามาเที่ยวกันได้นะคะ

Facebook
Twitter