รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อีกไม่นานก็จะถึงวันปิยมหาราชแล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีค่ะ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่5 อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย ทำให้ในวันนี้คนไทยนิยมที่จะไปตามสถานที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน และไหว้ขอพรกันที่พระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 5 มาโดยตลอด เพราะฉะนั้น เรามาดูกันค่ะว่าสถานที่ที่คนนิยมไป ไหว้ขอพรรัชกาลที่5 จะมีที่ไหนอีกบ้างกับ รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปกันค่ะ

1. พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมรูปทรงม้า แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือนายช่างชาวฝรั่งเศส บริษัท ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ (Susse Frères Fondeur) ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2450 โดยพระองค์เสด็จประทับให้ช่างปั้นชื่อ จอร์จ เซาโล (Georges Saulo) ปั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2450  และพระบรมรูปสำเร็จเรียบร้อยส่งเข้ามาถึงกรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2451 ซึ่งเป็นเวลาพอดีกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว1

พระบรมรูปทรงม้า ตั้งอยู่บริเวณ พระลานหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม และถูกตกแต่งอย่างสวยงาม

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2

ทุกๆสำคัญและวันอังคารจะพบกับเหล่าประชาชน จำนวนมากพากันไปสักการบูชาที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

และที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของพระที่นั่งอนันตสมาคม ที่สวยงามอีกด้วย

ที่ตั้ง : ถ. อู่ทองใน แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

พิกัด : https://goo.gl/maps/irCrBBoq9QqxbZCD7

เวลาเปิด : ทุกวัน 05:00–0:00น.

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.5  

(อ้างอิงจากรีวิว 2,957รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2. พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นอกจากจะเป็นวัดสำคัญที่สวยงามในไทยแล้ว ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 อีกด้วย คำว่า ราชบพิธ หมายถึง พระราชาทรงสร้าง ซึ่งก็คือที่นี่เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์นั่นเอง และที่ด้านในของวัดนั้นยังมี พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เราได้น้อมรำลึก สักการะขอพรกันอีกด้วยค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว4

เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว5

ด้านในของวัดนั้นมีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว6

มี พระประธานคือ พระพุทธอังคีรส ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากประเทศอิตาลี

ที่อยู่ : 2 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/Lus1CNuNvw71s1WM7

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatRajabopit2412

รีวิว :  4.4    

(อ้างอิงจากรีวิว 3,540 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

3. พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์

ภายใน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ใน พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารโรงพยาบาลค่ะ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมมาขอพรในเรื่องของสุขภาพ ขอให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงการรักษาโรคต่างๆ ให้หายค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว7

พลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารโรงพยาบาล

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว8

ภายในประดิษฐาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว9

และยังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิริราช ที่จัดแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกัย รัชกาลที่ 5

ที่อยู่ : 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

พิกัด : https://goo.gl/maps/RsjuRkLVuG7e27fZ8

เปิดให้เข้าชม : 05.00-22.00 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/siriraj.museum 

รีวิว :  4.5   

(อ้างอิงจากรีวิว 4,330 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4. ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล เป็นป้อมปราการทางน้ำ ที่คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2427 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส และยังเป็นที่ยิงต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤติการณ์ ร.ศ. 112 อีกด้วยค่ะ ปัจจุบัน ป้อมพระจุลจอมเกล้า อยู่ในการดูแลของฐานทัพเรือกรุงเทพ และได้ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ.2536 เพื่อเป็นราชานุสรณ์และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าชม

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว10

ป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุล เป็นป้อมปราการทางน้ำ เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศส

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว11

และยังมีการจัดแสดงเรือรบที่เคยประจำการอยู่ที่กองทับไทยอีกด้วยค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว12

มีการจัดแสดงภาพเขียน บอกเล่าเรื่องราวของ รัชกาลที่ 5 ให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะ

ที่อยู่ : ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

พิกัด : https://goo.gl/maps/yex5E6SaFUwnX4zw7

เปิดให้เข้าชม : ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมในเวลา 08.30-15.00 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/pormphrachu 

รีวิว :  4.5   

(อ้างอิงจากรีวิว 2,548 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5. พระราชวังบ้านปืน

พระราชวังบ้านปืน หรือ พระรามราชนิเวศน์ เป็นประทับแปรพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อเสด็จประพาสจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งออกแบบโดย คาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนี โดยพระที่นั่งได้ใช้ลักษณะทางสถาปัตยกรรมบาโรก และแบบอาร์ต นูโว โดยจะเน้นความโมเดิร์น จึงเป็นอาคารที่ไม่เหมือนสถาปัตยกรรมในยุคเดียวกันค่ะ ที่ด้านหน้าของพระราชวังบ้านปืน ประดิษฐาน รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นที่สักการะ ขอพรของประชาชน และนักท่องเที่ยวค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว13

เป็นประทับแปรพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว14

ด้านหน้าของพระราชวังบ้านปืน ประดิษฐาน รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว15

ภายในยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกด้วยค่ะ

ที่อยู่ : ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

พิกัด : https://goo.gl/maps/XeU6xrtYsJ8RtwDn7

เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/พระรามราชนิเวศน์-วังบ้านปืน

รีวิว :  4.3  

(อ้างอิงจากรีวิว 1,506 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

เป็นไงบ้างค่ะกับ รวม 5 ที่เที่ยวไหว้ขอพรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจกันนะคะ และใครที่กำลังหาที่เที่ยวในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้อยู่ ก็ตามเรามาเที่ยวกันได้นะคะ

เครดิต : https://travel.trueid.net

Facebook
Twitter