5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก

จังหวัดอยุธยา เป็นจจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยเป็นจังหวัดที่รวมโบราณสถานและโบราณวัตถุไว้อย่างมากมาย ทำให้ที่นี่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ วันนี้เราเลยอยากพาเพื่อนๆไปรู้จักกับจังหวัดอยุธยากันให้มากขึ้นกับ 5 ที่เที่ยวอยุธยาเมืองเก่าแก่ แหล่งมรดกโลก แต่ละที่จะน่าสนใจขนาดไหน ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1.โบสถ์เซนต์ยอเซฟ

โบสถ์สวยอีกแห่งของจังหวัดอยุธยา ได้รับการสร้างอย่างวิจิตรงดงาม ในสไตล์ยุโรปโบราณ โบสถ์เซนต์ยอเซฟเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสถานปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริตใน        ระแวกนี้ ด้านนอกและด้านในของโบสถ์ตกแต่งด้วยจอดลายที่สวยงามและวิจิตร ภาพต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวทางศาสนาที่เกิดขึ้น การมาที่นี่นอกจากได้มาเจอสถานที่สวยๆและรับรองใต้รูปภาพสวยกับบ้านอย่างแน่นอนค่ะ

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก1

โบสถ์แก่ของจังหวัดอยุธยาได้รับการสร้างอย่างสวยงามมากๆ

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก2

ภาพจิตรกรรมแสดงถึงเรื่องความเป็นมาทางศาสนา

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก3

ตัวโบสถ์ทางด้วยสีเหลืองทองโดดเด่นและสวยงามากแม้จะมีอายุการสร้างมานานกว่ารอยปี

ที่ตั้ง :  ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด :   https://goo.gl/maps/igPdSpmgH635aW2FA

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Saint-Joseph-Catholic-Church-Ayutthaya

เปิดให้เข้าชม : 08.00-20.00 น.

รีวิว :  4.3C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 6748 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2.วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสวยตามแบบฉบับโบราณของไทยสถานที่ล้ำค้าที่มีอายุยาวนานมากว่าร้อยปี ที่วัดใหญ่ชัยมงคลมีวัตถุโบราณโบราณหลากหลายอย่าง ที่มีให้เพื่อนๆ ได้มาเรียนรู้และศึกษา โดยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ทำให้การมาที่นี่เหมือนได้มาย้อนความหลังนึกถึงความหลังและความเป็นมาในอดีต นอกจากนั้นวัดใหญ่ชัยมงคล ยังถูกนำไปเป็นฉากประกอบละครย้อนยุคของไทยในหลายๆเรื่องอีกด้วย 

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก4

เจดีย์และพระพุทธรูปโบราณ ที่มีอายุมากว่าร้อยปี

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก5

พระนอนองค์ใหญ่สวยสง่า เป็นที่เคารพของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมากๆ

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก6

เจดีย์สวยงาม ล้อมด้วยผ้าสีสวยงาม โดยจะมีการจัดพิธีห่มผ้าเจดีย์ในทุกๆปี

ที่ตั้ง :  40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด :   https://goo.gl/maps/PdTxx23ZYHJ3g29o6

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/watyai

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

รีวิว :  4.4 C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 589 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit

3.ตลาดลาดชะโด

ตลาดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่มีการจัดการค้าขายตามแบบฉบับโบราณโดยมีการค้าขายสินค้าหลากหลายชนิด ในเรือสุดคลาสิค การตกแต่งตลาดตกแต่งแนวย้อนยุคให้เราได้นึกถึงภาพบรรยากาศสมัยโบราณ อาหารที่พ่อศาแม่ค้านำมาทายก็มีหลากหลายชนิดมากๆ ทั้งอาหารไทยโบราณ และอาหารที่เรากินกันในปัจจุบัน อาทิเช่น ขนมช่อม่วง หมูโสร่ง ขนมเบื้องญวน เป็นต้น

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก7

บรรยากาศการตกแต่งตลาดริมน้ำ มีสีสันสดใสมากๆ

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก8

ภายในตลาดมีร้านค้าบนเรือให้เราเลือกจับจ่ายใช้สอยเยอะมากๆ

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก9

ขนมชั้นโบราณ รสชาติอร่อย โดยใช้วัสดุจบาธรรมชาติในการโส่สีขนมชั้นอีกด้วยด้วย

 ที่ตั้ง :  เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัด :   https://goo.gl/maps/XNqraK7RRhbSq5Ys5

เว็บไซต์ : –

เปิดให้เข้าชม : 07.00 – 18.00 น.

รีวิว :  4.6C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 908 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4.หมู่บ้านญี่ปุ่น

 หมู่บ้านทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงทางถึงความสัมพันธ์ของ ประเทศไทยและญี่ปุ่นที่มีกันมาอย่างยาวนาน โดยในอดีตสมัยสงครามโลก ที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่นที่ต้องมาทำงาน หรืออพยพ มายังประเทศไทย ทำให้ที่มีในบางจุดยังมีเรื่องราวและวัฒนธรรมต่างๆของชาวญี่ปุ่นในอดีตยังทิ้งร่องรอง ให้เราได้เห็นและได้ศึกษาเรียนรู้ โดยที่นี้จะมีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุและสิ่งของเครื่องใช้ใบสมัยโบราณทั้งของไทยและญี่ปุ่น ให้เราได้ชม

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก10

บรรยากาศภายในหมู่บ้าน สะอาดและเงียบสงบมาก

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก11

พิพิธภัณฑ์โบราณที่จัดแสดงของใช้ของชาวญี่ปุ่น

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก12

ศาลาทรงแปลกตา ทำด้วยไม้เป็นเอกลักษณ์การสร้างที่ได้อิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโบราณ

ที่ตั้ง :  ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

พิกัด :   https://goo.gl/maps/m56r1x3PJFwSyZks6

เว็บไซต์ : https://www.japanesevillage.org.th

เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 18.00 น. /วันเสาร์ – อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30        – 18.00 น.

รีวิว :  4.0C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 1953 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5.ปรางวิว คาเฟ่

ร้านอาหารบรรยากาศสุดชิคริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มาพร้อมอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย หากเพื่อนๆ คนไหนอยากหาที่เที่ยวชิคๆ ไม่ไกลจากตัวเมือง ที่ร้าน ปรางวิว คาเฟ่ ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆ เพราะร้านมีที่สำหรับนั่งพักผ่อน ดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ นอกจากทางร้านจะมีการตกแต่งบรรยากาศภายในร้านได้สวยแบบนิมอลแล้วนั้น ด้านนอกของร้านก็มีที่สำหรับให้ลูกค้า ได้นั้งหอยขา สำหรับเพื่อนๆที่อยากทานอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมชมวิวเจ้าพระยาไปพร้อมๆกัน รับรองถูกใจจนไม่อยากลุกกลับบ้านอย่างแน่นอน

ร้านตกแต่งด้วยโทนสีขาวสไตล์มินิมอลน่ารัก

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก13

ด้านนอกของร้านมีมุมไรให้ลูกค้าได้ทานอาหารพร้อมชมบรรยากาศเสาพระยาไปพร้อมๆกัน

5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก14

เมี่ยงกลีบบัว อาหารหาทานอยากที่ไม่ค่อยได้พบเห็นแล้วในปัจจุบัน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ 5 ที่เที่ยวอยุธยา เมืองเก่าแก่แหล่งมรดกโลก ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจังหวัดอยุธยาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆ เพื่อนๆคนไหนอยากหาสถานที่พักผ่อนร่างกายแบบใช้เวลาเดินทางไม่นานหากเพื่อนๆอาศัยอยู่ในกรุงเทพ จังหวัดอยุธยาก็ถือว่าตอบโจทย์เพื่อนๆมากเลยคะ เพราะมีครบทั้ง วัด คาเฟ่ และร้านอาหาร หากเพื่อนๆแอะมาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยารับรองได้ประสบการณ์ใหม่ๆๆอย่างแน่นอนค่ะ

Facebook
Twitter