5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย

สุโขทัยเป็นหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์นยาวนานและทรงคุณค่า มีโบราณสถานสวยงามมากมาย และวัดวาอารามเก่าแก่อีกด้วย เหมากับการเป็นที่พักผ่อนในวันหยุด เดินสายไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับเพื่อนๆและครอบครัว วัดไหนจะสวยอย่างไร ขอพรตรงไหน จากนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวชม 5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย เราจะพาไปชมวัดไหนกันบ้าง ตามเรามาเลยนะคะ

1.วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ ที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญของกรุงสุโขทัยเลย โดยภายในจะมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ ทรงดอกบัวตูม มีความงดงามตามแบบฉบับศิลปะสุโขทัยแท้ๆ เป็นเจดีย์ประธาน รายรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์บนฐานเดียวกัน รวมถึงมี วิหารหลวง ที่ก่อด้วยศิลาแลง ที่ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันได้ถูกนำมาประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ วัดสุทัศน์ เทพวราราม ในกรุงเทพฯ 

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย1

ภาพโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย ซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงาม

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย2

พระพุทธรูปเก่าแก่ภายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย3

บรรยากาศวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สวยงาม

ที่อยู่ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

พิกัด :   https://goo.gl/maps/raDwyLmGTfhz7v3J7 

เปิดให้เข้าชม : 06.30-18.00 น.

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.3 C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 2,511 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2. วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นวัดที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่แปลกตา มีวิจิตรเชิงศิลปะที่สวยงามมากๆ โดดเด่นด้วยอาคารโบราณทรงไทยแบบล้านนา อยู่ตามจุดต่างๆ ของวัดมากมาย ทั้ง โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม รวมไปถึง พระพุทธรูปทองคำ ที่ศักดิ์สิทธิ์และโด่งดัง หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์หนักถึง 9 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลปะแบบในสมัยสุโขทัยที่งดงามมากๆ บรรยากาศภายในวัดที่สดชื่นร่มรื่นใจเหมาะกับการมาเที่ยวชมผ่อนคลายความรู้สึกจากความวุ่นวายในเมือง และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะ 

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย4

สถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่งดงามภายในวัดพิพัฒน์มงคล 

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย5

พระพุทธรูปของวัดพิพัฒน์มงคลและหนึ่งในนั้นที่อยู่ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปทองคำหนัก9กิโลกรัม

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย6

ภาพมุมสูงแสดงให้เห็นบรรยากาศโดยรวมของวัดที่สวยงาม ของวัดพิพัฒน์มงคล

ที่อยู่ : ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

พิกัด :  https://goo.gl/maps/F8rHsK2vnMoxi2Zf8 

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.6 C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

3.วัดศรีชุม

วัดศรีชุม วัดสวย และ วัดดัง ไฮไลท์ต้องห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวสุโขทัย โดยจะตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ คือ พระพุทธอจนะ ซึ่งจะประดิษฐานอยู่ภายในวิหารรูปสี่เหลี่ยมคล้ายมณฑปอีกที แต่น่าเสียดายที่ส่วนหลังคาได้พังทลายลงมาเหลือเพียงผนังสี่ด้านเท่านั้น มีช่องทางผนังด้านใต้ให้คนสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมภายในได้ค่ะ และที่นี่ยังมีเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับตำนานพระพุทธรูปพูดได้ อีกด้วย

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย7

พระอจนะพระพุทธรูปเก่าแก่ภายในของวัดศรีชุมสุโขทัย

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย8

โบราณสถานของวัดศรีชุมที่เก่าแก่และสวยงาม

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย9

พระพุทธรูปโบรานอายุหลายร้อยปีในวัดศรีชุมสุโขทัย

ที่อยู่ : ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

พิกัด :   https://goo.gl/maps/QSxeuUxz95qt8Ngt5 

เปิดให้เข้าชม : 09.00-17.00 น

เว็บไซต์ : –

รีวิว :  4.7 C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 2,508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4.วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อมอันวัดสวยของสุโขทัย ที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องแวะเลยเมื่อมาสุโขทัย เพราะความสวยงามโดดเด่นของที่นี่คือ เจดีย์ทรงลังกา ที่ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยจะมีช้างปูนปั้นล้อมรอบตัวเจดีย์อีกที เลยเป็นที่มาของชื่อ “วัดช้างล้อม” นั่นเองค่ะ แต่ในปัจจุบันนั้นช้างปูนปั้นก็ได้ผุผังไปตามกาลเวลา เหลือให้เห็นแค่เพียงรูปหัวช้างอยู่ไม่กี่เชือกเท่านั้น แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นความงดงามก็ไม่ได้

ลดคุณค่าลงแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา ขอพาเพื่อนๆไปชมวัดช้างลอมกันเลยดีกว่าค่ะ

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย10

สถาปัตยกรรมปูนปั้นรูปช้างรอบๆเจดีย์ทรงลังกา วัดช้างล้อม

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย11

บรรยากาศของวัดช้างล้อม ที่สวยงามด้วยโบราณสถาน

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย12

เจดีย์ทรงลังกาของวัดช้างล้อม ที่เป็นเจดีย์ประธานของวัดช้างล้อม

ที่อยู่ : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

พิกัด :   https://goo.gl/maps/1sLVU1kMLbeBSPPTA 

เปิดให้เข้าชม : 08.30-16.30 น 

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.7C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 2,430 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5. วัดทุ่งเสลี่ยม

วัดทุ่งเสลี่ยม หรือ วัดหลวงพ่อศิลา ที่อยู่ใน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ของ สุโขทัย เป็นสถานที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก ที่งดงามอย่างมากเลยค่ะ และน่าจะมีอายุกว่าพันปีเลยทีเดียว โดยเป็นพระพุทธรูปหินทรายขาว ศิลปะแบบเขมร มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะนิยมมาไหว้ขอพรกันอย่างมากมาย ส่วนใหญ่แล้วก็จะมา ขอพรในเรื่องของ หน้าที่การงาน โชคลาภแล้ว ตัววัดเองยังมีจุดเด่นอีกอย่างคือวิหารสีขาวบริสุทธิ์งดงามด้วยค่ะ

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย13

วิหารของทางวัดทุ่งเสลี่ยมสีขาวโดดเด่นสวยงาม

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย14

หลวงพ่อศิลาที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 และ 17

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย15

ด้านหน้าวัดทุ่งเสลี่ยม 

ที่อยู่: ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

พิกัด :  https://goo.gl/maps/7TkcdupoFXhQBWo6A  

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/วัดทุ่งเสลี่ยม 

รีวิว :  4.2C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngC:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].png  

(อ้างอิงจากรีวิว 2,422รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

เป็นไงกันบ้างกับ 5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย  ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ จังหวัดสุโขทัยถือเป็นอีกจังหวัดที่C:\Users\kanokwan.k\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\R3YQW7IO\star-26004_960_720[1].pngน่าท่องเที่ยวมากๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความสุขและไปเที่ยวสุโขทัยกันในวันหยุดที่จะถึงนี้นะคะ tour-tua-tid

เครดิต  : สล็อตเว็บตรง

Facebook
Twitter