รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมาหลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหายใน พ.ศ.2310 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเจ้าเมืองตากในขณะนั้น ได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปตั้งมั่นที่จังหวัดจันทบุรี จากนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลยกทัพกลับมาตีข้าศึกกู้เอกราชเอาบ้านเมืองกลับคืนมาเป็นของชาวไทยอีกครั้ง หลังจากนั้นพระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรี ตั้งราชธานีใหม่นามว่า กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร และทรงปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 เราเลยจะพาทุกคนมาเที่ยวสถานที่สำคัญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงงปัจจุบันกับ รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน ไปกันค่ะ

1. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดหงส์รัตนาราม

ศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช ณ วัดหงส์รัตนาราม ถ้าตามตำนานคำบอกเล่าสืบต่อกันมาของศาลพระเจ้าตากที่วัดหงส์รัตนาราม คือ ศาลพระเจ้าตากแห่งแรกในประเทศไทย ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่เคารพสักการะ จากตำนานว่า หลังจากมีการประหารชีวิตพระเจ้าตากบริเวณป้อมวิชัยประสิทธิ์ ก็มีหลวงจีนเดินนำขบวนพระบรมศพผ่านวัดหงส์ โดยมีอีกคนหนึ่งถือพานรองพระโลหิต ขณะเดียวกันเขาหันกลับไปมองยังโบสถ์วัดหงส์ ก็เห็นพระเจ้าตากยืนกอดอก ไม่มีหัว ทำให้ตกใจจนทำพานรองพระโลหิตหล่นจากมือ จากนั้นจึงมีการนำดินที่มีพระโลหิตพระเจ้าตากมาปั้นรูปพระองค์แล้วตั้งศาลพระเจ้าตาก ณ ตำแหน่งดังกล่าว โดยสร้างเป็นศาลไม้ ตำแหน่งนั้นคือบริเวณต้นโพธิ์ด้านข้างศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชในปัจจุบัน

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน1

เป็นศาลที่เชื่อกันว่านำดินที่มีพระโลหิตพระเจ้าตากมาปั้นรูปพระองค์แล้วตั้งศาลพระเจ้าตากแห่งนี้

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน2

จะเห็นได้ว่าที่นี่มีผู้คนมาไหว้สักการะขอพรจากองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างไม่ขาดสาย

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน3

และอีกที่เมือมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาไหว้พระประธานในพระอุโบสถด้วยนะคะ

ที่อยู่ : 111 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 

พิกัด : https://goo.gl/maps/uyZCqoRKWmzyBzXP6

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.5  

(อ้างอิงจากรีวิว 2,957รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระราชวังเดิม

พระราชวังเดิม หรือพระราชวังกรุงธนบุรี สร้างขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2310 หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงสถาปนาราชธานีขึ้นในบริเวณเมืองธนบุรี หรือเมืองบางกอก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ใช่เมืองที่เพิ่งสร้างเมื่อสถาปนากรุงธนบุรีสันนิษฐานว่า พระเจ้าตากทรงสร้างพระราชวังกรุงธนบุรีเพื่อใช้งานชั่วคราว และมีความตั้งใจจะย้ายพระราชวังมายังฝั่งตะวันออกอยู่แล้ว แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินนั้นสั้นเพียง 15 ปี จึงไม่ทันได้ย้ายพระราชวังก็เกิดการสถาปนาราชวงศ์ใหม่และการย้ายราชธานีเสียก่อน

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน4

ท้องพระโรง เป็นสิ่งปลูกสร้างเพียงอาคารเดียวในสมัยกรุงธนบุรีที่หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน5

อาคารเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2367-2394 ค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน6

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลหลังปัจจุบันสร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2424-2443 ค่ะ

ที่อยู่ : 1 ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

พิกัด : https://goo.gl/maps/qsg9bjjuBDUVZugU9

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.4    

(อ้างอิงจากรีวิว 3,540 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

3. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเมืองจันท์

จังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่รวบรวมไพร่พลและกองทัพของพระเจ้าตาก ก่อนที่พระองค์จะบุกกลับมากู้แผ่นดินคืนจากข้าศึก ที่นี่จึงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีสถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงท่านอยู่มากมาย สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือ “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในตัวเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ก่อนที่ชาวจันทบุรีจะร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลใหม่ขึ้นใกล้กับศาลเดิมใน พ.ศ.2534 ศาลแห่งนี้มีรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน พื้นเป็นหินแกรนิต หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลมประดับลวดลายทองงามไม่เหมือนที่ไหน ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินในลักษณะประทับนั่งทรงเมือง หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ มีผู้คนมากราบสักการะมิได้ขาด

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน7

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.จันทบุรี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจันทบุรีเลยทีเดียว

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน8

ศาลมีรูปทรงสวยงาม และแปลกตา มีกลิ่นอายของความเป็นไทย-จีน ออกแบบโดยกรมศิลปากร

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน9

ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินในลักษณะประทับนั่งทรงเมือง

ที่อยู่ : 100 ท่าหลวง ถนน ท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000

พิกัด : https://goo.gl/maps/wyEGpenasr56bNGy5

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.5   

(อ้างอิงจากรีวิว 4,330 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4. วัดลุ่มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง

ว่าวัดลุ่ม มีประวัติเล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารและพลเรือนอพยพมาผูกช้างผูกม้าพักแรมที่โคนต้นสะตือใหญ่บริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนจะบุกไปเมืองจันทบุรีต่อไป ต้นสะตือที่ว่านี้ยังคงปรากฏอยู่ในบริเวณวัด ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นเป็นอย่างมาก บริเวณข้างต้นสะตือเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปทรงแบบจัตุรมุข ด้านในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเท่าองค์จริง มีผู้คนมากราบสักการะจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน10

เคยเป็นที่ตั้งประทับ เมื่อครั้งเป็นพระยาตากนำทหารกล้า 500 คน ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา เสียกรุง 

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน11

บริเวณที่ตั้งค่ายมีต้นสะตือใหญ่ เคยใช้ผูกช้างศึกประจำพระองค์ ชื่อ พังคีรีบัญชร ค่ะ

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน12

ด้านในศาลมีพระบรมรูปหล่อพระองค์ขนาดเท่าองค์จริงนั่งประทับและยืนถือดาบ

ที่อยู่ : 019 นครระยอง 64 ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

พิกัด : https://goo.gl/maps/1vq9qdXsuRWqK6up8

เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.5   

(อ้างอิงจากรีวิว 2,548 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5. วัดโยธานิมิตร จ.ตราด

เล่ากันว่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มาตั้งทัพที่เมืองตราดเพื่อรวบรวมไพร่พลและตั้งค่ายพักแรมบริเวณที่ตั้งวัดนี้ และให้กำลังพลขนมูลดินมาเพื่อสร้างวัด และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการสร้างวัดจนสำเร็จ ให้ชื่อว่าวัดโยธานิมิตร ปัจจุบันภายในวัดโยธานิมิตรมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าศึกลักษณะเดียวกับที่วงเวียนใหญ่ และมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สร้างขึ้นในศาลากลางน้ำ ลักษณะคล้ายเรือ ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินขนาดเท่าคนจริงในท่าประทับนั่ง มีพระแสงดาบวางพาดพระเพลา

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน13

สิ่งสำคัญอีกอย่างภายในวัดก็คือ อนุสาวรีย์รูปปั้นพระเจ้าตากทรงม้า มือขวาชูดาบ

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน14

ที่ใกล้ๆ กันยังมีศาลพระเจ้าตากอยู่กลางน้ำรูปทรงคล้ายเรือสำเภาอีกด้วย

รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน15

ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเท่าคนจริงในท่าประทับนั่ง มีพระแสงดาบวางพาดพระเพลา

ที่อยู่ : ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

พิกัด : https://goo.gl/maps/N8SNLMvr3LTW1xpv6

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.3  

(อ้างอิงจากรีวิว 1,506 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

เป็นไงบ้างค่ะกับ รวม 5 ที่เที่ยวตามรอยเส้นทางสมเด็จพระเจ้าตากสิน หวังว่าทุกคนจะชอบและถูกใจกันนะคะ และใครที่กำลังหาที่เที่ยวในวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้อยู่ ก็ตามเรามาเที่ยวกันได้นะคะ

Facebook
Twitter