เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน

อุตรดิตถ์ เมืองที่สวยงามเมืองหนึ่ง จนมีคำกล่าวว่าแดนฝันสวรรค์บนดิน อาจมาจากตำนานของเมืองลับแลเรื่องเล่าขานประจำถิ่นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และยังเป็นจังหวัดที่มีผลไม้ขึ้นชื่อเช่น  ทุเรียนพื้นเมือง หลงลับแล หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น อีกด้วย อุตรดิตถ์มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน สวยงาม และยังมีวัดสวยๆที่น่าท่องเที่ยวอยู่หลายวัดเช่นกัน วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยว มาไหวพระกันค่ะ ไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยค่ะ

1.วัดดอนสัก

วัดดอนสัก  บ้านฝายหลวง อำเภอลับแล มีจุดเด่นอยู่ที่ วิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา บานประตูไม้แกะสลักงดงามเป็นลวดลายกนกก้านขดไขว้ รูป หงส์ รูปเทพพนม และ ยักษ์  และมีรูปสัตว์หิมพานต์แทรกอยู่ในลวดลายกนก อ่อนช้อยสวยงดงาม ลวดลายที่บานซ้ายและขวา จะไม่เหมือนกันค่ะ เป็นคู่บานประตูไม้จำหลักโบราณสมัยอยุธยา บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ต้องมาเห็นความงดงามกับตาตัวเองเลยค่ะ

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน1

ภายในวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ และยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน2

โขงพระเจ้าก คือซุ้มปราสาทที่สร้างขึ้นครอบพระประธานภายในโบสถ์

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน3

ประตูไม้จำหลักโบราณสมัยอยุธยาที่งดงามเก่าแก่ หาชมได้ยาก

ที่อยู่ :  ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัด :    https://goo.gl/maps/ZxM9R5UF1qGndYpe8 

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

เว็บไซต์ :  –

รีวิว :  4.4   

(อ้างอิงจากรีวิว  1,508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2.วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดฝาง  ตั้งอยู่ที่ บ้านฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยช่วงปี พ.ศ. 1700 นับว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานของศูนย์กลางเมืองฝางสวางคบุรีแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้รับการนับถือเท่ากับพระธาตุเจดีย์หริภุญชัย และพระพุทธบาทสระบุรีด้วย เมื่อครั้งอดีต ภายในวัดจะมี พระมหาธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังมีมี พระฝาง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องจักรพรรดิราช ศิลปะในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ทรงเครื่องกษัตริย์ ที่สวยที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะ

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน4

พระมหาธาตุเจดีย์ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ภายใน 

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน5

พระฝาง พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องอย่างจักรพรรดิราช ศิลปะสมัยอยุธยา

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน6

ลวงพ่อใหญ่ อีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด 

ที่อยู่ : ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัด :    https://goo.gl/maps/jBSPx9b3wjAqCbDw5   

เปิดให้เข้าชม : 06.00-18.00 น.

เว็บไซต์ :

รีวิว :  4.6   

(อ้างอิงจากรีวิว 458 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

3.วัดท้องลับแล 

วัดท้องลับแล เป็นวัดเก่าแก่ใน อำเภอลับแล แต่ไม่รู้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยใด จุดเด่นของวัดนี้จะอยู่ที่ ภาพสะท้อนหัวกลับ บนผนังในพระอุโบสถ ที่มีเรื่องเล่าว่า หมอภูมินทร์ ซึ่งเป็นทันตแพทย์ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝันเห็นเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ปฐมกษัตริย์แห่งนครลับแลมาบอกว่า มีผู้พบภาพหัวกลับภายในโบสถ์ คุณหมอจึงได้เดินทางมาพิสูจน์ และได้เห็นภาพปรากฏขึ้นจริงตามที่ฝัน จึงเกิดความศรัทธาและสร้างเจดีย์แก้วขึ้นบริเวณข้างพระอุโบสถ โดยช่วงเวลาที่จะได้เห็นภาพหัวกลับได้อย่างชัดเจนนั้น คือ ช่วงที่แดดจัด ตั้งแต่ 13.00-16.00 น. อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับตำนานและวิถีชีวิตของชาวเมืองลับแลอกจากนี้ยังมีหอไตรโบราณกลางน้ำอายุหลายร้อยปี  อีกด้วยค่ะ

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน7

พระพุทธรูปภายในพระอุโบสถ ที่งดงาม

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน8

ภาพสะท้อนหัวกลับ บนผนังในพระอุโบสถที่น่าอัศจรรย์ 

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน9

พระอุโบสถ ของวัดท้องลับแล ที่สวยงามและน่าอัศจรรย์อย่างมาก

ที่อยู่ :  ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัด :    https://goo.gl/maps/7iu8xYiHmsaJT8Np9   

เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.

ว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.7   

(อ้างอิงจากรีวิว 8,508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4.วัดพระแท่นศิลาอาสน์

วัดพระแท่นศิลาอาสน์  ตั้งอยู่บนเนินเขาเต่า บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ประดิษฐาน พระแท่นศิลาอาสน์ ปูชนียวัตถุสำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์สร้างด้วยศิลาแลงนั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต สูง 3 ฟุต ที่ฐานของพระแท่นจะประดับด้วยลายกลีบบัวงดงาม  มีความเชื่อว่าการได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด อีกด้วยค่ะ

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน10

วิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่ถูกสรรค์สร้างอย่างวิจิตรงดงาม

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน11

พระแท่นศิลาอาสน์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8 ฟุต ยาว 10 ฟุต สูง 3 ฟุต ที่ได้รับการนับถืออย่างมาก

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน12

ภายในวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม

ที่อยู่ :  ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัด :   https://goo.gl/maps/VbRDREHDBBpx98kf7 

เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

เว็บไซต์ :  https://www.facebook.com/วัดพระแท่นศิลาอาสน์-พระอารามหลวง  

รีวิว :  4.5  

(อ้างอิงจากรีวิว 7,430 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5.  วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง วัดสำคัญประจำเมืองทุ่งยั้ง อำเภอลับแล สร้างในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลาย ช่วงสมัย สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พระยาลิไทย ภายในวัดมีพระบรมธาตุ ที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดินโดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุไว้ และโบราณวัตถุที่น่าสนใจ คือคือ วิหารหลวงเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น หน้าบันแกะสลักลงรักปิดทองสวยงามมาก

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน13

วิหารหลวง วิหารเก่าแก่ สมัยกรุงศรีอยุธยาก่อด้วยศิลาแลงและอิฐ หลังคาลดหลั่น 3 ชั้น

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน14

พระบรมธาตุ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ใน

เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน15

หลวงหลวงพ่อหลักเมือง หรือหลวงพ่อโต หรือหลวงพ่อประธานเฒ่า

ที่อยู่ 33/5 หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยั้ง ถนนอุตรดิตถ์-ลับแล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

พิกัด :  https://goo.gl/maps/Ykm5yzhHV3Ap64XF7 

เปิดให้เข้าชม :  08.00-17.30 น.

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.4   

(อ้างอิงจากรีวิว 1,508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

เป็นไงบ้างค่ะกับ เที่ยว 5 วัดอุตรดิตถ์แดนฝันสวรรค์บนดิน การพามาไหว้พระในเมืองอุตรดิตถ์ มีทั้งวัดสวยวัดเก่าแก่หลายที่เลยนะคะ  ถ้ามีโอกาสวันหยุดก็ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ tour-tua-tid

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บบาคาร่า

Facebook
Twitter