เที่ยวเมืองลำพูน กราบ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

    เมืองลำพูนนี้เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่อดีตนั้นเป็นอาณาจักรใหญ่ ที่มีชื่อว่า เมืองหริภุญชัย ความยิ่งใหญ่ของ อาณาจักรหริภุญชัย นี้นั้นเกิดขึ้นก่อนสุโขทัย และ ล้านนาเชียงใหม่เสียอีก ซึ่งลำพูนนี้เองก็มีคำขวัญของจังหวัดว่า “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย”

    หากมาท่องเที่ยวเมืองลำพูนแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องแวะไปไหว้นั้นก็คือ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นปฐมกษัตรี และเทพอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน เสียก่อนและโดยประวัติโดยสังเขปของ พระนางจามเทวี นั้นเปรียบเสมือนตำนาน จากคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าและตำนานที่เขียนขึ้นมากมายหลายฉบับ อย่างเช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวง พงศาวดารโยนก ซึ่งล้วนแต่งขึ้นหลังจากยุคสมัยของพระนาง ร่วม 700 ปี

ประวัติความเป็นมา

เที่ยวเมืองลำพูน กราบ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี1

    พระนางจามเทวีทรงเป็นพระราชธิดาแห่งราชสำนักละโว้หรือลพบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งดินแดน   ทวารวดี ในเวลานั้น อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ในประวัติศาสตร์ ซึ่งอำนาจทางการทหารของละโว้คราวนั้นก็แผ่อิทธิพลไปได้เหนือสุดถึงดินแดน ลำพูน และพระนางจามเทวีที่ได้รับการศึกษาทั้งทางด้านศิลปะศาสตร์และการทำสงครามจนเชี่ยวชาญ และเคยออกศึกจนได้รับชัยชนะเหนือเจ้าเมืองข้างเคียงหลายครั้งหลายหน พระนางได้อภิเษกสมรส กับ เจ้าชายรามราช แห่งรามนครเมืองลูกหลวงของละโว้ ซึ่งหมายความถึงเมืองอยุธยาศรีรามเทพนคร แต่ภายหลังพระสวามีก็ออกบวช ในขณะที่พระนางทรงตั้งครรภ์ และในช่วงปี พ.ศ. 1204 พระนางได้มาปกครองเมือง ลำพูนหรือหริภุญชัย 

   โดยคำสั่งของพระเจ้ากรุงละโว้ซึ่งเป็นพระบิดาของพระนาง และพระนางก็ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยความเลื่อมใส อีกทั้งพระนางได้สร้างอาณาจักรหริภุญชัยให้เป็นปึกแผ่น ด้วยการออกศึกสงครามกับกลุ่มชนในแถบนี้รอบด้าน ศึกที่สำคัญของพระนางคือสงครามกับวิลังคะ หัวหน้าชาวเผ่าลัวะแห่งดอยสุเทพที่กลายเป็นตำนานยิ่งใหญ่ โดยหริภุญไชยหรือลำพูนนั้นได้รับชัยชนะ

เรื่องราวต่างๆ

เที่ยวเมืองลำพูน กราบ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี2

   และในพงศาวดารนั้นก็บอกไว้ว่าอาณาจักรหริภุญชัยรุ่งเรืองอยู่ราว 600 ปีมีกษัตริย์ปกครองประมาณ 50 พระองค์ และมีปรากฏพระนามของพระยา อาทิตยราชกษัตริย์องค์ที่ 32 ผู้สร้างองค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองจนถึงปัจจุบัน และพอมาถึงปีพ.ศ. 1825 อาณาจักรหริภุญชัยก็มาถึงยุคเสื่อมโดยถูกกองทัพพระยามังรายแห่งแคว้นโยนกตีแตก แล้วจากนั้นพญามังรายก็ได้สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในปีพ.ศ 1839 และการเกิดขึ้นของเชียงใหม่นั้นก็ทำให้เมืองหริภุญชัยนั้นถูกลดอำนาจลง จนกลายเป็นเมืองเล็กๆ

    สำหรับพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ หริภุญชัยนั้น ชาวเมืองลำพูน ในยุคปัจจุบันเทิดทูนพระองค์ไว้ทั้งในฐานะปฐมกษัตริย์และเป็นเทพอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองลำพูน อนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวีจัดสร้างขึ้นโดยนายช่างกรมศิลปากร ซึ่งอยู่ในอิริยาบถยืนถือดาบป้องเมือง ประดิษฐานอยู่ด้านใต้ของตัวเมือง tour-tua-tid เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองทั้งหลายแม้จนกระทั่งทุกวันนี้ และผู้คนจำนวนมากที่มายังเมืองลำพูนก็ต้องแวะมาสักการะอยู่เป็นประจำ… ฝากไม่มีขั้นต่ำ

Credit ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บตรง

Facebook
Twitter