ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง

ลำปาง หรือเมืองเขลางค์นคร ชื่อเมืองในสมัยโบราณของลำปาง เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทาง ภาคเหนือ ที่มี วัดสวย สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะอารยธรรมล้านนาโบราณได้เป็นอย่างดี วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง เข้าวัดทำบุญ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์   เพื่อเสริมสิริมงคล และสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง และครอบครัวกันค่ะ

1.วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อีกหนึ่งวัดเก่าแก่อำเภอเมืองลำปางที่มีอายุกว่าพันปี เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว และเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระแก้วดอนเต้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 ก่อนจะมีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวง ในวัดยังมี มณฑปยอดปราสาทศิลปะแบบพม่า ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักและกระจกสี วิหารล้านนา ที่ประดิษฐาน พระบัวเข็ม พระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทอง รวมถึงพระพุทธรูปองค์อื่นๆให้เข้าไปกราบไหว้สักการะด้วยเช่นกัน

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง1

พระบัวเข็ม เป็นพระประธานอยู่ในวิหารล้านนาที่สวยงาม และมีรูปครูบาศรีวิชัย และ หลวงพ่อเกษม เขมโก อยู่ด้วย

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง2

วิหารล้านนาที่ประดิษฐาน พระบัวเข็ม พระพุทธรูปสำริดลงรักปิดทอง

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง3

พระประธานในวิหารหลวงอีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่ :  ถนนพระแก้ว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

พิกัด :    https://goo.gl/maps/PvaaFzUV9QbUyG2B7 

เปิดให้เข้าชม : 08:00-19:00 น

เว็บไซต์ :   https://www.facebook.com/WPKDT/ 

รีวิว :  4.4   

(อ้างอิงจากรีวิว  345 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

2.วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดที่ประดิษฐานของ เจดีย์พระธาตุลำปางหลวง พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบพุกาม-ล้านนา และเป็นที่ประดิษฐานของ พระแก้วมรกต  หรือ พระแก้วดอนเต้า  พระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะแบบล้านนา พระคู่บ้านคู่เมืองลำปาง และยังมี วิหารกู่พระเจ้าล้านทอง สถาปัตยกรรมแบบพม่า เนื่องจากเคยได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2106 ช่วงที่เชียงใหม่ตกอยู่ในการปกครองของพม่า ด้านในก็เป็นที่ประดิษฐานของ พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปโบราณที่หล่อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2019 นับเป็นวัดเก่าแก่มาก เป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างลงตัว

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง4

หน้าวัดมีรถม้าสัญลักษณ์ของเมืองลำปางไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง5

ภายในวัดที่ดูเก่าแก่สวยงาม อย่างมาก

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง6

เจดีย์พระธาตุลำปางหลวง พระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ศิลปะแบบพุกาม-ล้านนา

ที่อยู่ : วัดพระธาตุลำปางหลวง 271 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

พิกัด :   https://goo.gl/maps/Ar3oqwnneu4BZGay5 

เปิดให้เข้าชม : 07.30-17.00 น.

เว็บไซต์ :– 

รีวิว :  4.6   

(อ้างอิงจากรีวิว 788 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

3.วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง หรือเดิมชื่อ วัดท่าคะน้อยพม่า ที่มีพระวิหารสร้างด้วยไม้สักทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปี ตัวพระวิหารมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นๆ รูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากเมืองมัณฑเลย์ ประเทศพม่าเดิมภายในวัดศรีรองเมืองมีทั้งวิหารใหญ่และวิหารน้อย สำหรับวิหารน้อยนั้นมีอยู่ถึง 9 หลัง แต่ปัจจุบันวิหารน้อยเหล่านั้นปรักหักพังไปจนหมดสิ้นงเหลืออยู่เพียงวิหารใหญ่ซึ่งเป็นวิหารประธานของวัดเพียงหลังเดียว  อีกส่วนที่น่าสนใจคือ เสาที่อยู่ด้านในพระวิหารที่ตกแต่งด้วยกระจกสลับสีตั้งแต่โคนเสาจนถึงปลายเสา ทำให้เสาทุกต้นมีลวดลายที่วิจิตรบรรจง สวยงามมากๆค่ะ

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง7

ซุ้มประตูทางเข้าถูกตกแต่ด้วยศิลปะแบบพม่า ที่วิจิตรงดงาม

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง8

ทางเขาพระวิหารที่สร้างด้วยไม้สักทอง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีความสวยงามอ่อนช้อย

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง9

พระพุทธรูปศักดิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดศรีรองเมือง ที่งดงามอย่างมาก

ที่อยู่ :  เลขที่ 80 ท่าคร้าวน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

พิกัด :   https://goo.gl/maps/ftUWcph8yBFFsFve8

เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น

ว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.7   

(อ้างอิงจากรีวิว 2,678 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

4.วัดศรีชุม

วัดศรีชุม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 โดย คหบดีชาวพม่าชื่อ อูโย ที่ติดตามชาวอังกฤษเข้ามาทำงานป่าไม้ในไทย ภายหลังฐานะดีขึ้นเลยได้สร้าง วัดศรีชุม แห่งนี้ขึ้นมา พระวิหารของวัดศรีชุมนี้มีความวิจิตรงดงามมาก เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะพม่ากับศิลปะล้านนาในรูปแบบครึ่งตึกครึ่งเรือนไม้ หลังคาเป็นเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักด้วยลวดลายสวยงาม ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า และมีมีภาพจิตกรรมฝาหนังที่บอกเล่าเรื่องราวในพุทธประวัติ และภาพจำลองแผนผังของวัดค่ะ

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง10

พระพุทธรูปศิลปะแบบพม่าประดิษฐานอยู่ในพระวิหารของวัดศรีชุม

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง11

พระวิหารของวัดศรีชุม ที่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะพม่ากับศิลปะล้านนาที่งดงาม

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง12

ภาพวัดศรีชุมที่เป็นศิลปละแบบพม่าที่สวงฃยงาม

ที่อยู่ :  198 ทิพย์วรรณ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

พิกัด : https://goo.gl/maps/GcMSEQPsqNLbgRbQ6 

เปิดให้เข้าชม : 07.00-18.00 น.

เว็บไซต์  

รีวิว :  4.5  

(อ้างอิงจากรีวิว 3,560 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

5.  วัดปงยางคก

 วัดปงยางคก เป็นที่ตั้งของ วิหารจามเทวี วิหารไม้โบราณที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1253 โดยฝีมือสกุลช่างลำปาง ด้านบนมีหลังคา 3 ชั้น ด้านล่างเปิดโล่ง มีเพียงผนังก่ออิฐฉาบปูนทึบสามด้านล้อมกู่พระเจ้าเอาไว้ ส่วนฐานพระวิหารนั้นยกขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งฟุต สันนิษฐานว่าฐานเดิมอาจมีความสูงมากกว่านี้ แต่เพราะในอดีตมีเหตุน้ำหลาก จึงทำให้ฐานพระวิหารทรุดลง แม้เวลาจะผ่านมากว่าพันปีแล้ว แต่ พระวิหารจามเทวี ที่ วัดปงยางคก ก็ยังคงปรากฏเค้าโครงที่สวยงามให้เราได้เห็นกันอยู่ค่ะ

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง13

 วิหารจามเทวี วิหารไม้โบราณโดยฝีมือสกุลช่างลำปางที่เก่าแก่อย่างมาก

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง14

รูปปั้นเจ้าแม่จามเทวี ที่เป็นที่เคารพชองชาวบ้าน

ไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง15

ภายในวิหารจามเทวี วิหารไม้โบราณ ที่ดูเก่าแก่สวยงาม

ที่อยู่ : 70 หมู่ 9 ถนนห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

พิกัด :   https://goo.gl/maps/mXVVxSA2zruNrMKg9  

เปิดให้เข้าชม :  08.00-18.00 น.

เว็บไซต์ : – 

รีวิว :  4.4   

(อ้างอิงจากรีวิว 1,508 รายการบน google: https://www.google.com/travel/hotels/entit)

ถูกใจไหมนะค่ะกับการพาไปเที่ยวัดสวยๆ กับไหว้พระ 5 วัดสุขใจในลำปาง ถ้ามีโอกาสวันหยุดลองไปเที่ยวกันดูนะคะ หวังว่าทุกคนจะชอบกับวัดที่เรานำมาฝาก กันนะคะ

เครดิต : tour-tua-tid

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> แทงบอล

Facebook
Twitter