เที่ยว 5 วัดฟินสุดๆเมืองสมุทรปราการ

เที่ยวไทย

เมืองสมุทรปราการ เป็นเมืองที่มีที่ท่องเที่ยวที่คนกรุงอย่างเราๆ ไปได้แบบชิลๆแล้ว ในช่วงวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ แล้ว ที่นี่ยังมี วัดสวย ให้คนสายบุญอย่างเราได้ไปเที่ยว ทำบุญ ไหว้พระ กันอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้น ตามเรามา ไหว้พระ 5 วัดฟินสุดๆ เมืองสมุทรปราการ เราจะพาเพื่อนๆไปทำบุญ เสริมมงคลกันที่ไหนบ้าง ไปกันเลย 1.วัดพระสมุทรเจดีย์ วัดพระสมุทรเจดีย์ เป็นวัดชื่อดังที่ชาวบ้านให้การเคารพ สักการะ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการ และยังเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย พระสมุทรเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ผู้คนทั่วไปจะเรียกกันติดปากว่า พระเจดีย์กลางน้ำ เพราะแต่เดิมบริเวณที่ก่อสร้างพระสมุทรเจดีย์เป็นเกาะกลางแม่น้ำค่ะ ในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุไว้ และสร้างศาสนสถานขึ้นอีกหลายแห่ง ทั้ง ศาลาเก๋งจีนหอเทียน หอระฆังตึกฝรั่งตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังความเป็นมาเมืองสมุทรปราการ และพระสมุทรเจดีย์ รวมทั้งพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรอีกด้วยค่ะ พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของทางวัดเลยค่ะ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ภาพบรรยากาศริมน้ำ วัดพระสมุทรเจดีย์  ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านเจดีย์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พิกัด :  https://goo.gl/maps/Y38KgwBoyr9xWSmQA  เปิดให้เข้าชม :   07.00-18.00 น.  […]