เยือน วิถี 2 “ตลาด” เมืองแปดริ้ว

เที่ยวไทย

    แนะนำสายช้อปแนวสายเดินชิล.. มาเยือนท่องเที่ยวตลาดเก่า เมืองแปดริ้วกันครับ มาดูกันว่าที่ตลาดเค้ามีวิถีการดำเนินชีวิตกันอย่างไร พร้อมหาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันสักหน่อยดีกว่า ไปกันเลยครับ ตลาดคลองสวนร้อยปี       ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการตั้งอยู่ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ในพื้นที่ ๒จังหวัด คือ ตำบล เทพราช  อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา และตำบล คลองสวน อำเภอ บางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ     ตลาดคลองสวน เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ ในอดีตคลองสวนเป็นเส้นทางสำหรับเดินทางไปกรุงเทพฯ จากประตูน้ำท่าถั่ว(ฉะเชิงเทรา) แล่นผ่านตลาดคลองสวน  ก่อนจะแล่นเข้าสู่ประตูน้ำ (วังสระปทุม) กรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวคลองสวนทั้งชาวไทยจีน ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม วัฒนธรรมผสมผสาน การดำรงชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข      ซึ่งจะเห็นได้จากสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงเจ วัด สุเหร่า ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน ตลาดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งนัดพบของผู้คนมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันได้แก่ ร้านกาแฟ สำหรับผู้ที่สนใจจะชมบรรยากาศของ วิถีชีวิตร่วมสมัยย้อนยุคกว่า ๑๐๐ ปี ชิมอาหารอร่อยสูตรเฉพาะ […]