เที่ยวพระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง วัดร้องกวาง

รีวิวเที่ยวไทย

        พระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง ตั้งอยู่ที่ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ภายในบริเวณวัดร้องกวางซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้องกวาง ที่ศรัทธาอย่างมากล้น กระแส แห่งความศรัทธา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อของชาวบ้านและผู้คนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่มีโอกาสได้ไปเยือนแวะเวียนผ่านต่างก็บอกตรงกันว่า หากได้ไปเยือนที่วัดร้องกวางแห่งนี้ จะต้องไปกราบสักการะไหว้พระธาตุโชคดีศรีร้องกวาง แล้วชีวิตจะโชคดี มีศิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว          วัดร้องกวาง ตามประวัติและความเป็นมานั้น ท่านหลวงพ่ออินทร์พระอินทร์ เป็นผู้ก่อตั้งวัดนี้ โดย ภูมิลำเนาเดิมของหลวงพ่อ นั้นอยู่ที่บ้านกวางช้างมูบ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยได้สร้างวิหารขึ้นก่อนเป็นลำดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็ได้สร้างช้างขึ้นมาในลักษณะหมอบจำนวน 1 เชือกเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าท่านมาจากบ้านกวางช้างมูบ แต่ทว่ารูปปั้นช้างเชือกนี้ได้ถูกทุบทิ้งไปแล้ว เพราะว่ามีการรื้อวิหารหลังเก่า เพื่อที่จะสร้างวิหารหลังใหม่ แต่ถึงอย่างไรเมื่อสร้างวิหารหลังใหม่เซฟก็ได้มีการสร้างช้างมูบขึ้นมาใหม่ และเหตุที่เรียกว่าวัดร้องกวางนั้น อาจเป็นเพราะว่าสถานที่ตั้งมีลำห้วยร้องกวางไหลผ่านตลอดแนวของวัด จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการตั้งชื่อวัด พระธาตุสืบชะตาหลวงรายล้อมรอบ       “ชุธาตุ” หมายถึงเจดีย์หรือสถูปที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า แปลคำว่า” ชุ “ตรงกับภาษาล้านนา หมายถึง บรรจุ” ซึ่งก็หมายความว่าพระสถูปเจดีย์องค์นี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ชาวล้านนาเรียกสั้นๆว่า “ชุธาตุ” สถูปเจดีย์กู่ธาตุนั้นเป็นประติมากรรมเชิงสัญลักษณ์คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งผสมกับแนวคติความเชื่อของชาวพุทธล้านนาที่สร้างความสัมพันธ์   ระหว่างสถูปเจดีย์กู่ธาตุเข้ากับราศีเกิด คนล้านนาเรียกว่า ” นามเปิ้ง “ซึ่งหมายถึง นามสัตว์ประจำปีเกิด ทุกคนที่เกิดมาจะมีนามปีเป็นของตนเองและคนเกิดในนามปีใด ก็จะต้องไปนมัสการสถูปเจดีย์กู่หรือธาตุประจำปีเกิดของตนเอง […]