ท่องเที่ยว วัดนครโกษา ในจังหวัดลพบุรี

วัดนครโกษา

   ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี กันบ้างนะครับ มาคราวนี้จะนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาในอดีตของโบราณสถาน วัดที่สำคัญและเก่าแก่มากในจังหวัดลพบุรี หากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชม ก็อยากจะแนะนำ วัดนครโกษา การเดินทางจากกรุงเทพฯไปลพบุรี ก็เหมือนเดิมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงโดยรถยนต์ เรามาทำความรู้จักโบราณสถานประวัติสำคัญของวัดแห่งนี้กันเลยดีกว่า วัดนครโกษา       วัดนครโกษาเป็นวัดร้างมีซากโบราณสถานที่สร้างทับซ้อนหลายสมัยกล่าวคือ เจดีย์องค์ใหญ่สมัยทวารวดี ปรางค์สมัยลพบุรีตอนปลาย โบสถ์และวิหารสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดให้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีอีกแห่งหนึ่ง ใน พ.ศ. 2208 – 2220 คำว่า “วัดนครโกษา” เข้าใจว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสมัยนั้นเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบูรณะช่อมแซมวัดนี้ ซึ่งแต่เดิมไม่ปรากฏนามมาก่อนจึงได้ชื่อว่าวัดนครโกษา ตามราชทินนามของเจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) นั้นเอง ขอเสนอเกมส์ สล็อต pg เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์      หลังจากสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว เมืองลพบุรีหมดความสำคัญลงมากวัดนครโกษาขาดการทำบุบำรุงรักษาเท่าที่ควร เป็นเวลาเนิ่นนานจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงโปรดให้สร้างทางรถไฟผ่านเมืองลพบุรี วิศวกรการทางรถไฟสมัยนั้นก็ตัดทางรถไฟผ่านวัดนครโกษา ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอค โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในสมัยนั้นว่าเป็นผลกระทบด้านความเสียหายต่อโบราณสถาน จากเหตุนี้ทำให้โบราณสถานบางส่วนถูกทำลายไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีผู้สนใจค้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิเช่น สมเด็จกรมพระยาคำรงราชานุภาพ พระยาโบราณราชธานินทร์และผู้เกี่ยวข้อง ทำการบูรณะวัดนครโกษา เท่าที่ควรตลอดมา […]