พาทัวร์ พระอุโบสถและพระแก้วมรกตในวัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

ตลอดชีวิตการทำงานของกระผม ซึ่งเป็น มัคคุเทศก์ท่องเที่ยวมากว่า 20 ปี แต่ทว่างานท่องเที่ยวทัวร์ในปี  2563 ช่างลำบากเหลือเกิน(การท่องเที่ยวซบเซา) เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 จึงไม่อาจได้ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลย เป็นเวลาร่วม 1 ปีเต็มแล้ว (ม.ค.63 – ปี 64) จึงขอ โอกาสเล่าเรื่องราวถ่ายทอดประสบการณ์ ในเรื่องของประวัติ การเรียกชื่อสิ่งก่อสร้างและสิ่งประดับ ประดาต่างๆ ภายในบริเวณของพระอุโบสถและประวัติของพระแก้วมรกตซึ่งอยู่ภายในวัดพระแก้ว มา ณ ที่นี้ พระอุโบสถ พระอุโบสถ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในวัดพระแก้ว รัชกาลที่ 1 โปรดให้สร้างขึ้น ลักษณะอาคารเป็นแบบไทยประเพณี คือ มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลังคาแบบไทยประเพณี คือ ซ้อนลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ (คติพระเจ้าแผ่นดินเป็นนารายณ์อวตาล)หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีที่มีสีตัดกัน เสาโดยรอบเรียกว่า เสาพาไล เป็นเสาย่อมุม มีบัวหัวเสากลีบยาวหรือบัวแวง มีคันทวยรองรับชายคาปึีกนก เป็นเอกลักษณ์ของเสาสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาถึงรัชกาลที่ 2 ทรงบูรณะ ลักษณะของอาคาร […]