วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

    หากท่านเป็นชาวกรุงเทพฯหรือคนไทย ผมเชื่อว่า มีโอกาส สักครั้งในชีวิต ควรที่จะต้อง ได้ไปท่องเที่ยวสักการะ ณ ที่วัดแห่งนี้ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร     ศาสนสถานริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่สักการะของชาวพุทธมาเนิ่นนาน แรกเริ่มชาวบ้านเรียกขานกันว่า วัดมะกอก ตามชื่อตำบล บางมะกอก แล้วเพิ่มชื่อเป็น วัดมะกอกนอก อีกครั้ง จากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น วัดแจ้ง ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนื่องจากพระองค์เสด็จทางชลมาศ หลังจากกลับจากพระนครกรุงศรีอยุธยา โดยการทำศึกสงครามประกาศอิสรภาพกับกองทัพพม่า แล้วกองทัพของพระองค์เป็นฝ่ายชนะสามารถประกาศอิสรภาพได้สำเร็จ แต่เนื่องด้วยกรุงพระนครศรีอยุธยานั้น ถูกไฟเผาจนเสียหายแทบหมดทั้งเมือง       พระองค์จึงได้ทรงคิดที่จะย้ายโดยหา กรุงราชธานีใหม่ โดยพระองค์ได้นำขบวนพาไพร่พล ล่องเรือตามลำน้ำ แล้วกล่าวปณิธานว่า หากเรือล่องตามลำน้ำนั้นถึงรุ่งเช้าที่ใด ก็จะยึดที่ตรงนั้นเป็น เมืองหลวง โดยจะสร้างเป็นกรุงราชธานีแห่งใหม่ และพอขบวนเรือเสด็จทางชลมาศ ล่องมาจนถึงรุ่งเช้าและได้มาถึงหน้าวัด แล้วพบว่าวัดแห่งนี้เป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นได้งดงามมาก พร้อมกับตั้งจุดนี้เป็นกรุงราชธานีใหม่ โดยการสร้างวังอยู่ติดกับวัดแห่งนี้ และยกให้วัดแจ้งเป็นวัดหลวงแห่งกรุงธนบุรีราชธานีใหม่ และต่อมาได้มีการเปลี่ยนวัดชื่ออีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นวัดอรุณราชธาราม จนกระทั่ง รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด และทรงให้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร จวบจนปัจจุบันนี้   พระปรางค์ขนาดใหญ่ ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในประเทศไทย โดยตัวพระปรางค์นั้นจากฐานถึงยอดมีความสูงถึง 81.85 […]