เที่ยวเมืองลำพูน กราบ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ท่องเที่ยว

    เมืองลำพูนนี้เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่อดีตนั้นเป็นอาณาจักรใหญ่ ที่มีชื่อว่า เมืองหริภุญชัย ความยิ่งใหญ่ของ อาณาจักรหริภุญชัย นี้นั้นเกิดขึ้นก่อนสุโขทัย และ ล้านนาเชียงใหม่เสียอีก ซึ่งลำพูนนี้เองก็มีคำขวัญของจังหวัดว่า “พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญชัย”     หากมาท่องเที่ยวเมืองลำพูนแล้ว สิ่งแรกที่จะต้องแวะไปไหว้นั้นก็คือ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นปฐมกษัตรี และเทพอารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองลำพูน เสียก่อนและโดยประวัติโดยสังเขปของ พระนางจามเทวี นั้นเปรียบเสมือนตำนาน จากคำบอกเล่าของคนรุ่นเก่าและตำนานที่เขียนขึ้นมากมายหลายฉบับ อย่างเช่น ชินกาลมาลีปกรณ์ จามเทวีวง พงศาวดารโยนก ซึ่งล้วนแต่งขึ้นหลังจากยุคสมัยของพระนาง ร่วม 700 ปี ประวัติความเป็นมา     พระนางจามเทวีทรงเป็นพระราชธิดาแห่งราชสำนักละโว้หรือลพบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งดินแดน   ทวารวดี ในเวลานั้น อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ในประวัติศาสตร์ ซึ่งอำนาจทางการทหารของละโว้คราวนั้นก็แผ่อิทธิพลไปได้เหนือสุดถึงดินแดน ลำพูน และพระนางจามเทวีที่ได้รับการศึกษาทั้งทางด้านศิลปะศาสตร์และการทำสงครามจนเชี่ยวชาญ และเคยออกศึกจนได้รับชัยชนะเหนือเจ้าเมืองข้างเคียงหลายครั้งหลายหน พระนางได้อภิเษกสมรส กับ เจ้าชายรามราช แห่งรามนครเมืองลูกหลวงของละโว้ ซึ่งหมายความถึงเมืองอยุธยาศรีรามเทพนคร แต่ภายหลังพระสวามีก็ออกบวช ในขณะที่พระนางทรงตั้งครรภ์ และในช่วงปี พ.ศ. 1204 […]