5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย

5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย

สุโขทัยเป็นหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์นยาวนานและทรงคุณค่า มีโบราณสถานสวยงามมากมาย และวัดวาอารามเก่าแก่อีกด้วย เหมากับการเป็นที่พักผ่อนในวันหยุด เดินสายไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับเพื่อนๆและครอบครัว วัดไหนจะสวยอย่างไร ขอพรตรงไหน จากนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวชม 5 วัดที่เที่ยวเมืองกรุงเก่าชาวสุโขทัย เราจะพาไปชมวัดไหนกันบ้าง ตามเรามาเลยนะคะ 1.วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ ที่ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญของกรุงสุโขทัยเลย โดยภายในจะมีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ ทรงดอกบัวตูม มีความงดงามตามแบบฉบับศิลปะสุโขทัยแท้ๆ เป็นเจดีย์ประธาน รายรอบด้วยเจดีย์ 8 องค์บนฐานเดียวกัน รวมถึงมี วิหารหลวง ที่ก่อด้วยศิลาแลง ที่ประดิษฐาน พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย ปัจจุบันได้ถูกนำมาประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ วัดสุทัศน์ เทพวราราม ในกรุงเทพฯ  ภาพโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย ซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงาม พระพุทธรูปเก่าแก่ภายในวัดมหาธาตุ สุโขทัย บรรยากาศวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่สวยงาม ที่อยู่ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พิกัด :   https://goo.gl/maps/raDwyLmGTfhz7v3J7  เปิดให้เข้าชม : 06.30-18.00 […]